کیفری

ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

شکوائیه اخذ نوشته یا سند از غیر رشید به ضرر وی

کیفری

ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

شکوائیه ارتشاء

کیفری

ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

شکوائیه ارتشاء عمومی

کیفری

ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

شکوائیه ارتشاء داور – ممیز – کارشناس

کیفری

ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

شکوائیه ربا خواری

کیفری

ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

شکوائیه رشوه دادن

کیفری

ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

شکوائیه رشوه گرفتن

کیفری

ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

شکوائیه کلاهبرداری

کیفری

ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

شکوائیه معاونت در ارتشاء

کیفری

امتناع از انجام وظایف قانونی

شکوائیه امتناع از رسیدگی قانونی قاضی

کیفری

اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی

اهانت به مقدسات اسلامی / انبیاء عظام / ائمه طاهرین / حضرت صدیقه طاهره(ع)

کیفری

اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی

اهانت به امام خمینی (ره) / مقام معظم رهبری (مدظله)

کیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی

شکوایه استعمال علنی مشروبات الکلی

کیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی

شکوایه خرید و حمل و نگهداری مشروبات الکلی

کیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی

شکوایه خرید و حمل و نگهداری وسایل قماربازی

کیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی

شکوایه دایرکردن و دعوت مردم به قمار خانه

کیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی

شکوایه دایرکردن محل برای شرب مشروبات الکلی و دعوت کردن مردم به آن

کیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی

شکوایه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن مشروبات الکلی

کیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی

شکوایه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن وسایل قماربازی

کیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی

شکوایه بکار گماردن طفل صغیروغیررشید برای تکدی

کیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی

شکوایه قراردادن تکدی و کلاشی به عنوان پیشه خود

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه خرید و فروش غیر مجاز اموال تاریخی – فرهنگی

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه مبادرت به تعمیر یا تغییر یا تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن تاریخی – فرهنگی ثبت شده بدون ضابطه

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه مبادرت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه اماکن تاریخی – فرهنگی – مذهبی ثبت شده بدون ضابطه

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه سرقت یا خرید و اخفای اموال تاریخی – فرهنگی – مذهبی

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه مبادرت بدون مجوز عملیات در حریم آثار تاریخی – فرهنگی

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه مبادرت به تخریب اموال تاریخی – فرهنگی – مذهبی

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه انتقال مال غیر منقول تاریخی- فرهنگی ثبت شدهء بر خلاف ضوابط قانونی

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه تجاوز به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی – فرهنگی ثبت شده

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی

کیفری

تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

شکوائیه صلب آزادی افراد ملت یا محروم نمودن از حقوق اساسی توسط مقامات دولتی

کیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شکوائیه اخلال در نظم و آسایش عمومی

کیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شکوائیه ایراد جرح و صدمه عمدی غیر قابل قصاص

کیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شکوائیه ایراد ضرب و جرح معمولی

کیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شکوائیه شروع به قتل عمد

کیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شکوائیه قتل غیر عمدی حاصل از بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی

کیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شکوائیه مخفی کردن جسد مقتول با علم به قتل از مأمورین

کیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شکوائیه قدرت نمائی با چاقو

کیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شکوائیه دفن و مخفی کردن جنازه بدون رعایت نظامات دولتی

کیفری

جعل و تزویر

شکوائیه جعل و استفاده از سند مجهول

کیفری

جعل و تزویر

شکوائیه شروع به جعل

کیفری

غصب عناوین و مشاغل

سوء استفاده از لباسهای مأمورین نظامی – انتظامی

کیفری

غصب عناوین و مشاغل

 سوء استفاده علنی از لباسهای رسمی مأموران کشورهای بیگانه

کیفری

فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

شکوائیه فرار از زندان یا ندامتگاه

کیفری

فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

شکوائیه مصامحه و اهمال مأمور در دستگیری شخصی که وظیفه دستگیری او را داشته است

کیفری

فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

شکوائیه مخفی کردن یا فراهم نمودن موجبات فرار شخصی که قانوناٌ دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که قانوناٌ امر به دستگیری وی صادر شده

کیفری

محو یا شکستن مهرو پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی

شکوائیه شکستن یا محو کردن مهر یا پلمپ

کیفری

هتک حرمت اشخاص

شکوائیه افترا و هتک حرمت

کیفری

هتک حرمت اشخاص

شکوائیه توهین و فحاشی

کیفری

هتک حرمت منازل و املاک غیر

شکوائیه مزاحمت و ممانعت از ح

 

قتل عمد ۱۲۲٫۳۶ KB دانلود
قتل غیر عمد ۱۰۳٫۱۶ KB دانلود
گزارش خلاف واقع ۱۱۵٫۰۸ KB دانلود
دزدیدن طفل ۱۱۵٫۶۷ KB دانلود
رفع مزاحمت ۱۰۸٫۵۳ KB دانلود
سرقت یا مفقود شدن چک ۱۱۱٫۰۵ KB دانلود
مزاحمت تلفنی ۱۱۷٫۷۶ KB دانلود
کلاهبرداری ۱۳۳٫۴۵ KB دانلود
کیف زنی و جیب بری ۹۹٫۰۱ KB دانلود
کیف قاپی ۹۸٫۱۱ KB دانلود
مطالبه خسارت ازکارفرما به لحاظ عدم رعایت مقررات ایمنی ۸۱٫۹۹ KB دانلود
مطالبه دیه از کارفرما ۱۰۸٫۷۶ KB دانلود
نفقه ۱۰۱٫۴۴ KB دانلود
الزام زوجه به تحویل فرزند ۱۱۹٫۲۰ KB دانلود
ایراد ضرب و شتم عمدی ۱۱۲٫۳۲ KB دانلود
برقراری رابطه نامشروع ۱۲۵٫۱۸ KB دانلود
آدم ربائی ۱۱۹٫۴۴ KB دانلود
اعلام فقدان یا سرقت چک ۱۰۶٫۴۱ KB دانلود
افترا،توهین و هتک حرمت ۱۱۰٫۲۵ KB دانلود
تصادف منجر به خسارت ۱۰۸٫۱۳ KB دانلود
خیانت در امانت ۹۹٫۸۳ KB دانلود
خیانت در امانت در خصوص اتومبیل ۱۱۵٫۶۹ KB دانلود
خیانت در امانت در خصوص فرش ۱۱۱٫۳۶ KB دانلود
تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ۱۳۲٫۲۱ KB دانلود
تعقیب کارفرما به سبب مسامحه در کار ۱۰۹٫۴۰ KB دانلود
چک بلامحل ۱۱۸٫۶۶ KB دانلود