در تهیه منابع این سامانه از وب سایت معاونت آموزش قوه قضاییه و سایر وب سایت های حقوقی مرتبط کمک گرفته شده است . اهداف و مشخصات اعضای کارگروه  توسعه فرهنگ معاضدت قضایی متعاقباً اعلام خواهد شد. در صورت تمایل به همکاری با کارگروه لطفا فرم عضویت را تکمیل نمایید.