مشاهده دسته

نظریات مشورتی اداره حقوقی

۰

کتاب مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

این مجموعه توسط آقای محمد صادق شقایقی در فروردین ماه ۱۳۹۴ گرداوری و در سایت حقوقی اختبار منتشر گردیده است. لطفا تا بارگیری کامل کتاب

۱۹ فروردین، ۱۳۹۴ نظریات مشورتی اداره حقوقی
برگشت به بالا کلیه حقوق این وب سایت به کارگروه ترویج فرهنگ معاضدت قضایی تعلق دارد © 2014